loading...
Minggu, 12 November 2017

Ketetapan Allah Kepada Manusia Sebelum Dilahirkan ke Dunia

Penciptaan Manusia dan Penentuan Takdir Sejak di Dalam Kandungan Ibu Penciptaan merupakan suatu awal dari setiap permulaan bagi semua m...