loading...
Rabu, 26 Oktober 2016

Nama Nama Surga Dan Neraka Beserta Kriteria Penghuninya

Nama Nama Syurga Dan Neraka Beserta Kriteria PenghuninyaNama Nama Surga Dan Neraka Sesungguhnya surga dan neraka sudah diciptakan Allah SWT.Keduanya adalah makhluk yg kekal abadi tidak akan binasa.

Surga disediakan buat wali-wali Allah yg bertaqwa sedangkan neraka adalah hukuman buat orang yg bermaksiat kepada-Nya kecuali yg mendapatkan rahmat-Nya.Kenikamatan surga tidak dapat dibayangkan oleh manusia,begitu pula siksa neraka merupakan siksa yg besar, sangat dahsyat dan sangat mengerikan.Ahlus Sunnah wal jama’ah sudah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk Allah yg sudah diciptakan.Kemudian timbul firqah Mu’tazilah dan Qadariyahyang mengingkari pendapat itu.Mereka berpendapat bahwa keduanya (surga dan neraka) akan diciptakan Allah pada hari Kiamat nanti.Pendapat tersebut jelas sesat karena mengingkari dalil-dalil yg sudah jelas.

Seperti yg sudah di jelaskan pada artikel Bagaimana Penciptaan Surga Dan Neraka Menurut Al Quran,maka kita harus juga mengenal Nama nama Surga dan Neraka secara mendalam agar kita tahu bagaimana Kriteria Penghuninya supaya kita termasuk golongan yg beruntung.

http://cnmbvc.blogspot.com/2016/10/nama-nama-surga-dan-neraka-beserta.html

Daftar Nama nama Surga Dan Neraka Beserta Syarat-syarat Penghuninya
NERAKA

NERAKA HAWIYAH
diperuntukkan atas orang-orang yg ringan timbangan amalnya,yaitu mereka yg selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan.Orang muslim laki-laki maupun perempuan yg perbuatan sehari- harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam,maka Hawiyah sebagai tempat tinggalnya.Mereka ini yaitu orang yg tidak mau menerima syariat Islam,tidak mau memakai jilbab (buat wanita),memakai sutra dan emas (buat lak- laki), mencari rejeki dengan cara tidak halal,memakan riba dan lain sebagainya.Dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Al-Qori’ah ayat 8-11).

NERAKA JAHIM
adalah neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yg menyekutukan ALLAH,maka sesembahan mereka akan datang utk menyiksa mereka.Orang yg di dunia menyembah sapi (bangsa Hindu) maka sapi yg akan menyiksa orang itu.Orang yg menyembah patung berbentuk hewan,maka patung itu yg akan menyiksanya.Dan demikian selanjutnya. Syirik disebut sebagai dosa yg paling besar menurut ALLAH,karena syrik artinya mensekutukan ALLAH atau menganggap ada mahluk yg lebih hebat dan berkuasa sehebat ALLAH.Syirik dapat pula artinya menganggap ada Tuhan lain selain ALLAH.Dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (As-Syu’araa, ayat 91), (Asy-Syu’ara’) dan (Surah As-Saffat)

NERAKA SAQAR
adalah tempat utk orang-orang munafik,yaitu orang-orang yg mendustakan (tidak mentaati) perintah ALLAH dan Rasulullah.Mereka mengetahui bahwa ALLAH sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, tetapi mereka meremehkan syariat (hukum) Islam.Maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka.Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah (Al-Muddatsir ayat 26-27, 42)

NERAKA LAZZA
neraka yg bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya. (QS : 70. Al Ma´aarij 15-18)

NERAKA HUTHAMAH
itu disediakan utk orang yg suka mengumpulkan harta,serakah dan menghina orang-orang miskin.Mereka berpaling dari agama,tidak mau bersedekah dan tidak mau pula membayar zakat.Mereka juga memasang wajah masam apabila ada orang miskin yg meminta bantuan.Maka ALLAH membalas dengan menyiksa mereka dengan cara menguliti dan mengelupaskan kulit muka mereka.Serta membakar mereka semau yg ALLAH mau.

 NERAKA HUTHAMAH
disediakan utk gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina,mereka serakah tidak mengeluarkan zakat hartanya dan mencela menghina orang-orang miskin. Maka di Huthamah harta mereka dibawa dan dibakar utk diminumkan sebagai siksa kepada manusia pengumpat pengumpul harta.Dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Al-Humazah)

NERAKA SA’IR
diisi oleh orang-orang kafir.Dan orang yg memakan harta anak yatim.Kafir berasal dari kata kufur yg artinya ingkar atau menolak.Sehingga kafir dapat diartikan menolak adanya ALLAH atau dengan membantah perintah ALLAH dan Rasul-NYA.Jadi manusia kafir itu terdiri dari:Orang yg tidak beragama Islam atau orang yg tidak mau membaca syahadat.Orang Islam yg tidak mau shalat.Orang Islam yg tidak mau puasa. Orang Islam yg tidak mau berzakat.Didalam Al-Qur’an terdapat pada (An-Nisa’ ayat 10), (Al-Mulk ayat 5, 10, 11)

NERAKA WAIL
disediakan utk para pengusaha dan pedagang yg culas,mengurangi timbangan,mencalo barang dagangan utk mendapatkan keuntungan yg berlipat.Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka.Surah (Al-Tatfif) dan (Surah At-Tur).Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah (Al-Muthaffifin, ayat 1-3)

NERAKA JAHANAM
Neraka tempat penyiksaan itu kemudian banyak disebut orang dengan nama jahanam. Neraka yg paling dalam dan berat siksaannya.Al-Qur’an surah (Al Hijr, 43-44). “Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah,dan tidak pula ditunjuki jalan,melainkan jalan ke Neraka Jahannam.Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya.Yg demikian itu mudah sekali buat Allah” (An-Nisa : 169)

SURGA
SURGA FIRDAUS
surga yg diperuntukan buat orang yg khusyuk sholatnya,menjauhkan diri dari perbuataan sia-sia,aktif menunaikan zakat,menjaga kemaluannya,memelihara amanah,menepati janji,dan memelihara sholatnya. dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Al Kahfi,ayat 107) dan surah (Al Mu’minuun, ayat 9-11).

SURGA ‘ADN
surga yg diperuntukkan bagi orang yg bertakwa kepada Allah (An Nahl : 30-31), benar-benar beriman dan beramal shaleh (Thaha : 75-76), banyak berbuat baik (Fathir : 32-33), sabar,menginfaqkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan (Ar-Ra’ad : 22-23)

SURGA NA’IM
surga yg diperuntukkan bagi orang-orang yg benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal shaleh.dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Luqman, ayat 8) dan (Al Hajj, ayat 56)

SURGA MA’WA
surga yg diperuntukan bagi orang-orang yg bertakwa kepada Allah (An Najm : 15), beramal shaleh (As Sajdah : 19), serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu (An Naziat : 40-41)

SURGA DARUSSALAM
surga yg diperuntukkan bagi orang yg kuat imannya dan Islamnya,memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal shaleh.Sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala,“Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal sholeh yg selalu mereka kerjakan. ” (QS. 6 : 127)

SURGA DARUL MUQAMAH
surga yang diperuntukkan buat orang yg bersyukur kepada Allah.Kata Darul Muaqaamah artinya suatu tempat tinggal dimana di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah dan tidak merasa lesu.Tempat ini diperuntukkan kepada orang-orang yg bersyukur sebagaimana yg disebutkan di dalam surat (Faathir ayat 35)

 SURGA AL-MAQAMUL AMIN
surga yg diperuntukkan buat orang-orang yg bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yg bertakwa berada dalam tempat yg aman (Ad Dukhan, ayat 51)

SURGA KHULDI
surga yg diperuntukkan bagi orang yg taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya (orang-orang yg bertakwa).Katakanlah : “Apa (azab) yg demikian itukah yg baik,atau surga yg kekal yg Telah dijanjikan kepada orang-orang yg bertaqwa? ” dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka? ” (Al Furqaan, ayat 15)
Baca Juga:Hadist Palsu Tentang Pernikahan
“Maha suci Engkau ya Allah,dan segala puji bagi-Mu.Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah.Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” Semoga Bermanfaat. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Nama Nama Surga Dan Neraka Beserta Kriteria Penghuninya

0 komentar:

Posting Komentar